Ürünlerimiz

ÜRÜN GRUBLARI

Ruminantlar

Süt, Besi, Damızlık hayvanların (inek, düve, dana, buzağı, koyun, keçi, kuzu, oğlak, deve) vitamin, mineral, aminoasit ihtiyaçlarını karşılamak, besi süt performanslarını artırarak sağlıklı bir hayvan yetiştirmek için gereken tüm premiksler.

...


Kanatlılar

...


Atlar

...


Pet Grubu

...


Arılar

...